om Bonnstabussen AB

Företaget startades 1961 av nuvarande ägarens far som med en Volkswagenbuss utförde en del av traktens skolkörning. Nuvarande ägare Kenneth Eriksson tog över 1977 och utökade senare med taxi, sjukresor och ett bredare område med skolskjutsar. Företaget bildade aktiebolag 2005 och kör nu beställningstrafik.

Resegaranti

Bonnstabussen AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiets förfogande.

Miljöpolicy

Bonnstabussen AB arbetar med att belasta miljön så lite som möjligt när det gäller bussresor, tvättprodukter, oljor och kontorsmateriel.

Kontakta oss